Welkom bij ruilen in Eelde en omstreken
Onze ruilkring is gebaseerd op het LETS-systeem

LETS staat voor Local Exchange Trading System
  • vanuit Canada werden begin jaren '90 wereldwijd LETS-kringen opgezet
  • in Nederland startte in 1993 de eerste LETS-kring onder het motto:
    "Verander het geldstelsel, dan verander je de maatschappij en doorbreek je de eeuwigdurende wedloop naar meer winst en rijkdom"

  • Ook voor het milieu is de praktijk van LETS gunstig.
    In plaats van steeds nieuwe producten te kopen wordt er geconsuminderd door zaken te repareren, te hergebruiken en te delen of uit te lenen.

  • LETS versterkt sociale structuren en stimuleert onderlinge behulpzaamheid.
  • Iedere LETS kring kan zelf aangeven in welke eenheid ze willen handelen.

In Nederland bestaan inmiddels talloze ruilkringen.